Petr Timura působil ve své advokátní praxi v řadě významných advokátních kanceláří. Věnuje se převážně soukromému právu, právu obchodnímu, občanskému, insolvenčnímu právu, právním vztahům k nemovitostem a právu veřejnému.

Petr Timura absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval rovněž na zahraničních univerzitách, a to na University of Turku ve Finsku a na Macquarie University v australském Sydney. Během svých studií se účastnil mnoha tuzemských i zahraničních právnických soutěží, ze kterých má řadu ocenění. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.